Giới thiệu Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)

Thời gian: 14/03/2019 | 15:46

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐHXD

             INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (IESE)
 
Địa chỉ: P. 906 - 908, Nhà TN, Trường Đại học Xây dựng, Số 55 đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
Tel: (04) 38693405; Fax: (04) 38693714; Website:www.iese.vn
 
Viện trưởng: GS.TS Nguyễn Việt Anh.  Tel:  (04) 38691604;  (+84) 913209689. Email: anhnv@nuce.edu.vn.
 
Phó Viện trưởng: PGS.TS Lều Thọ Bách. Tel: (+84) 983190469. Email: leuthobach@email.nuce.edu.vn.
 
Tiền thân của Viện KHKTMT là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA), được thành lập từ năm 1989, do GS. TSKH. NGND. Phạm Ngọc Đăng làm Giám đốc.
 
Năm 2007, Viện KHKTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2014, Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP (Quyết định số 1542/QĐ-BGDĐT, 5/5/2014, của Bộ GD&ĐT). 

 

 LỜI GIỚI THIỆU

•       Các  ngành  Cấp thoát nước, Thông gió – Cấp nhiệt bắt đầu hình thành và đào tạo sinh viên từ những năm 1956 – 1959.

•       Năm 1972: Thành lập Khoa Vật liệu XD và Kỹ thuật Vệ sinh thuộc Trường ĐHXD.

•       Năm 1989: Tách từ Khoa VLXD & KTVS thành Khoa Kỹ thuật Môi trường.

•       Năm 1989: Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp (CEETIA).

•       Năm  2007: Hợp nhất Khoa KTMT và Trung tâm KTMT ĐT&KCN thành Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (IESE).

•       Năm 2014: Tách Khoa KTMT. Viện KHKTMT chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán theo Nghị định 115/NĐ-CP (Quyết định số 1542/QĐ-BGDĐT, 5/5/2014, của Bộ GD&ĐT).

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KHKTMT

Giáo dục và đào tạo

•       Giảng dạy, đào tạo và  bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia  các bậc đại học, cao học và tiến sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và bảo vệ môi trường. Giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cơ sở và đại cương về kỹ thuật hạ tầng và BVMT môi trường cho các đơn vị khác của Trường ĐHXD. Các chương trình, nội dung đào tạo của Viện thường xuyên được cập nhật, đổi mới, để phù hợp với yêu cầu xã hội và tiến bộ KHCN, nhờ sự kết hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất.

•       Thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại, tập huấn kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật và quản lý, khai thác các hệ thống và công trình kỹ thuật hạ tầng và BVMT.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

•       Viện KHKTMT thực hiện các đề tài NCKH và ứng dụng tiến bộ KHCN về lĩnh vực môi trường ở các cấp, từ Nhà nước đến cơ sở. Các hướng NCKH và chuyển giao tiến bộKHCN trọng tâm: giải quyết cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho đô thị và nông thôn, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường không khí, nước, chất thải rắn, tiếng ồn, cải thiện điều kiện môi trường nhà ở và công trình, sử dụng năng lượng mới không ô nhiễm và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

•       Tư vấn, phản biện cho việc xây dựng chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ

•       Tư vấn thiết kế, khảo sát, lập báo cáo NC khả thi và quản lý dự án, đánh giá hồ sơ thầu, báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ khai thác tài nguyên, cấp phép xả thải, chế tạo và lắp đặt các thiết bị, vật tư và công trình xử lý, kiểm soát ô nhiễm, phân tích chất lượng môi trường đào tạo hướng dẫn công nghệ, vận hành hệ thống, công trình và thiết bị cấp nước, trang bị kỹ thuật bên trong công trìnhDD&CN, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, …

Hoạt động quan trắc môi  trường

•       Viện KHKTMT có Trạm Quan trắc Môi trường, đảm nhận thường xuyên nhiệm vụ Quan trắc môi trường đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh từ Thừa thiên - Huế trở ra, nằm trong Hệ thống Quan trắc Môi trường Quốc gia (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT). Viện cũng thường xuyên cung cấp các dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước, đất, không khí, tiếng ồn, rung, chất thải rắn, …, bồi dưỡng nghiệp vụ về quan trắc môi trường cho các đối tác.

Hợp tác quốc tế

·         Viện KHKTMT phát triển nhiều mối quan hệ đa phương hoặc song phương với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nước ngoài về đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, … trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và BVMT. Cho đến nay, Viện KHKTMT đã trở thành một địa chỉ hợp tác có uy tín cao ở Việt Nam, được nhiều đối tác trong khu vực và Thế giới biết tới.

 

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

 Tính chất công việc

 Số năm kinh nghiệm 

 Đào tạo (sau đại học, đại học), tập huấn

53 năm

 Nghiên cứu, triển khai về kỹ thuật môi trường

30 năm

 Điều tra, khảo sát , đánh giá ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường

30 năm

 Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, lắp đặt và cải tạo các hệ thống  kiểm soát ô nhiễm MT

30 năm

 Thực hiện các dịch vụ KH&CN về môi trường

30 năm

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban lãnh đạo Viện; Hội đồng KH&CN; Trạm Quan trắc MT (thuộc Mạng lưới QTMT Quốc gia); Phòng Thí nghiệm MT; Phòng KHCN và HTQT; Phòng Nghiên cứu & Triển khai; Phòng Dự án & PT thị trường; Phòng Hành chính – Kế toán.

 


NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN: 

Viện có có 2 GS.TSKH, 21 Giáo sư, Phó Giáo sư, 17 Tiến sỹ Khoa học, Tiến sĩ, 30 Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân, Nghiên cứu viên 35 Cộng tác viên. Nguồn nhân lực chủ chốt của Viện KHKTMT là các GS, PGS, GV, NCV của Khoa Kỹ thuật Môi trường và các Khoa khác trong Trường ĐHXD, các Cộng tác viên.

 

MỘT SỐ DỰ ÁN, ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC DO IESE CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

 1 

 DA SXTN: SX thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải tại chỗ hợp khối theo kiểu môđun, tiêu thụ ítnăng lượng, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Việt Anh (2012 - 2014).

 2

 Nhiệm vụ HTQT về KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức: NC các giải pháp thu gom và XL tổng hợp chất thải theo mô hình bán tập trung cho các đô thị Việt Nam. Nghiên cứu điển hình ở TP Hà Nội (SEMI-SAN). Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Việt Anh (2009 - 2011).

 3

 NC ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam” (ĐTĐL.2010T/31). Chủ trì: PGS. TS. Trần Đức Hạ.

 4

 NC và đề xuất các biện pháp giảm thiểu phát thải CO2 trong lĩnh vực gạch, ngói, gốm sứ (BĐKH-35/2011-2015). Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Duy Động.

 5

 NC phát triển CN thân thiện MT trong xử lý rác thải sinh hoạt  bằng phương pháp chôn lấp áp dụng với quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam (KC.08.27/11-15). Chủ trì: PGS. TS. Lều Thọ Bách

 6

 Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng quan hệ động học giữa nước mặt và nước dưới đất phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước cho thành phố Hà Nội (2012-1015). Chủ trì: TS. Trần Thị Việt Nga.

 

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT

·         Biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu khoa học phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.

·         Đã đào tạo được khoảng 4.500 kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước - môi trường nước, thông gió cấp nhiệt - vi khí hậu - môi trường xây dựng, môi trường đô thị và khu công nghiệp.

·         Đã đào tạo được trên 200 thạc sỹ kỹ thuật môi trường.

·         Đã đào tạo được 20 tiến sỹ chuyên ngành cấp thoát nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

  • Đã tổ chức trên 100 khoá tập huấn ngắn hạn về quan trắc môi trường, công nghệ xử lý nước và nước thải, quản lý môi trường, hoá học môi trường, vệ sinh môi trường, vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước... cho cán bộ các cơ quan trung ương, địa phương, các công ty, các dự án...
  • Viện đã chủ trì thực hiện trên 10 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, trên 200 nhiệm vụ cấp bộ, cấp sở; có trên 100 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, 300 bài trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.
  • Viện đã thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ trên 300 công trình cấp thoát nước, xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, xử lý khí thải, xử lý nước rác, ... ở trên khắp miền đất nước.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHKTMT (IESE), TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

NCKH & HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Chú thích: 1. Ký văn bản hợp tác toàn diện giữa Trường ĐHXD và Công ty Cấp nước Hải Phòng; 2. Ký văn bản hợp tác giữa Trường ĐHXD và Trường ĐHTH Kitakyushu, Nhật Bản; 3. Khóa học mùa hè giữa IESE và các đối tác Đức; 4. Mô hình NC công nghệ Bơm nhiệt; 5. Hệ pilot xử lý nước thải Lò giết mổ với công nghệ màng lọc kỵ khí AnMBR; 6. Nghiên cứu giảm thiểu phát thải CO2; 7. Nghiên cứu cố định sinh khối dạng hạt; 8. Nghiên cứu công nghệ điều hòa không khí; 9. Nghiên cứu thông gió công trình; 10. Nghiên cứu xử lý kết hợp Fe-Mn-NH4 trong nước ngầm.

 

DỊCH VỤ  KH&CN VỀ MÔI TRƯỜNG

Chú thích: 1. Lắp đặt Trạm xử lý nước thải chế tạo sẵn; 2. Lò đốt chất thải rắn công suất nhỏ; 3. Hệ thống cấp nhiệt trong công trình;  4. Lò đốt chất thải nguy hại và xử lý khí thải; 5. Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

QUAN TRẮC & PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG