Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường

Thời gian: 11/06/2015 | 17:26

Giáo dục và đào tạo

Giảng dạy, đào tạo và  bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia  các bậc đại học, cao học và tiến sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và bảo vệ môi trường. Giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cơ sở và đại cương về kỹ thuật hạ tầng và BVMT môi trường cho các đơn vị khác của Trường ĐHXD. Các chương trình, nội dung đào tạo của Viện thường xuyên được cập nhật, đổi mới, để phù hợp với yêu cầu xã hội và tiến bộ KHCN, nhờ sự kết hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại, tập huấn kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật và quản lý, khai thác các hệ thống và công trình kỹ thuật hạ tầng và BVMT.

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Viện KHKTMT thực hiện các đề tài NCKH và ứng dụng tiến bộ KHCN về lĩnh vực môi trường ở các cấp, từ Nhà nước đến cơ sở. Các hướng NCKH và chuyển giao tiến bộ KHCN trọng tâm: giải quyết cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho đô thị và nông thôn, kiểm soát và xử lý ô nhiễm  môi trường không khí, nước, chất thải rắn, tiếng ồn, cải thiện điều kiện môi trường nhà ở và công trình, sử dụng năng lượng mới không ô nhiễm và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Tư vấn, phản biện cho việc xây dựng chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ

Tư vấn thiết kế, khảo sát, lập báo cáo NC khả thi và quản lý dự án, đánh giá hồ sơ thầu, báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ khai thác tài nguyên, cấp phép xả thải, chế tạo và lắp đặt các thiết bị, vật tư và công trình xử lý, kiểm soát ô nhiễm, phân tích chất lượng môi trường đào tạo hướng dẫn công nghệ, vận hành hệ thống, công trình và thiết bị cấp nước, trang bị kỹ thuật bên trong công trình DD&CN, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, …

Hoạt động quan trắc môi  trường

Viện KHKTMT có Trạm Quan trắc Môi trường, đảm nhận thường xuyên nhiệm vụ Quan trắc môi trường đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh từ Thừa thiên - Huế trở ra, nằm trong Hệ thống Quan trắc Môi trường Quốc gia (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT). Viện cũng thường xuyên cung cấp các dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước, đất, không khí, tiếng ồn, rung, chất thải rắn, …, bồi dưỡng nghiệp vụ về quan trắc môi trường cho các đối tác.

Hợp tác quốc tế

Viện KHKTMT phát triển nhiều mối quan hệ đa phương hoặc song phương với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nước ngoài về đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, … trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và BVMT. Cho đến nay, Viện KHKTMT đã trở thành một địa chỉ hợp tác có uy tín cao ở Việt Nam, được nhiều đối tác trong khu vực và Thế giới biết tới.